Objectius

Promovem la inserció laboral amb persones en greu risc d’exclusió social aplicant:
  • Criteris ètics de gestió i relacions laborals
  • Transparencia en la gestió de projectes socials i laborals
  • Bones practiques en l’aplicació de recursos i desenvolupament del projecte

Necessitat

SENSE ÁNIM DE LUCRE

No busquem un retorn de la inversió a què haguem de cridar benefici. No s’ha creat l’activitat per al lucre. Tots els ingressos i possibles marges positius de la mateixa, seran reinvertits. Així que ho ha determinat el Patronat de la Fundació i l’ha assenyalat com condició bàsica abans de començar qualsevol activitat.

PROJECTE D'INSERCIÓ LABORAL

Busquem la inserció laboral de col·lectius en risc d’exclusió social, amb la creació de la cooperativa i el major nombre de llocs de treball …

CONTINUITAT AL PROJECTE DE
LES LLARS DEL SEMINARI

Creixem com a projecte social. Seguim sent fidels a l’obra de Les Llars. La Fundació Entre Tots i per a Bé de Tothom impulsa i finança la creació d’una activitat laboral ecològica, sostenible i amable amb el medi ambient.

OBJECTIU ÚNIC: CREACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL

El projecte té un sol objectiu: crear llocs de treball. Créixer com activitat i empresa, i que el mesurament d’aquest creixement vagi més enllà de la facturació a clients (imprescindible) sinó el nombre de contractes d’inserció que siguem capaços d’anar generant.

Projecte

ECOLÒGIC

Emissions de CO2 = ZERO. Només utilitzem bicicletes, tricicles amb assistència elèctrica a la pedalada i una motocicleta elèctrica.

AMABLE AMB EL MEDI AMBIENT

Ens fem amics del nostre entorn natural. No fem cap activitat que empitjori la contaminació ambiental, acústica o lumínica. Molts dels nostres serveis els fem a peu.

SOSTENIBLE

Lluitem per fer millor el nostre món i perquè amb el respecte i la cura siguem capaços de fer-ho millor per als que vindran darrere nostre.

RESPECTE A LES PERSONES

Tots hem de tenir les mateixes possibilitats de tenir en la nostra vida una llar i una feina que ens ajudi a mantenir-lo en les condicions que creguem oportunes.

RESPECTE ALS HORARIS DE TREBALL

Vam marcar unes condicions laborals definides en els convenis laborals, amb horaris definits i limitats. Busquem totes les combinacions horàries que ens permetin complir amb totes les necessitats dels nostres clients.

RESPECTE A LA CONCILIACIÓ FAMILIAR

Dins de les possibilitats d’horaris i la seva combinació amb l’atenció als nostres clients, els nostres empleats poden triar els torns i horaris que millor els permetin mantenir la seva vida familiar.

Aliances

Compartim les mateixes voluntats i objectius que:

Descarrega’t la nostra presentació corporativa